Pronađi nekretninu
do

Ostale usluge u našoj ponudi!

Izrada projektne dokumentacije!

Ostale usluge u našoj ponudi!
PROCJENA NEKRETNINA

Nakon osobnog posjeta agenta nekretnini i prikupljene dokumentacije vršimo analizu tržišne vrijednosti nekretnine,  na temelju nekoliko analiza, a s ciljem da kupca i prodavatelja upoznamo s realnom cijenom nekretine na tržištu. Također vršimo i uslugu procjene nekretnine koja se smatra nalazom mišljenja sudskog vještaka.
 
ENERGETSKI PREGLED I IZRADA ENERGETSKOG CERTIFICIKATA OBJEKATA
 
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.
 
Izrađujemo energetske certifikate za sve vrste nekretnina, uključujući: energetski pregled zgrade, ocjenu pregleda zgrade te izdavanje energetskog certifikata sa preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

ENERGETSKA OBNOVA

Vršimo sve usluge vezane za energetsku obnovu obiteljskih kuća i zgrada sukladno uputama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
GRAĐEVINARSTVO

Gradnja objekata zaokružen je proces od planiranja do useljenja. Od razrade idejnih rješenja po zahtjevima i potrebama klijenata unutar optimalne arhitektonske strukture budućeg ili već postojećeg objekta, do izgradnje i unutarnjeg uređenja te opremanja namještajem..
Naš građevinski odjel zapošljava dvadesetak stručnjaka koji pokrivaju sva područja posla kojim se bavimo. Savjetujemo pri rekonstrukciji ili adaptaciji objekata te organiziramo sve radove u koje, po potrebi, uključujemo i naše stručne partnere: geodete, arhitekte, dizajnere...
Izbor klijenta o materijalima u gradnji od npr. wienerberger opeke, ytong blokova, drveta ili pak kamena, olakšavamo savjetima temeljenim na iskustvu i najnovijim dostignućima u oblikovanju prostora te ekološkoj i energetski efikasnoj gradnji.
PONUDA
Izvodimo sve vrste radova na području visokogradnje bez obzira na namjenu i materijale: obiteljske kuće, objekte poslovnih i javnih prostora, skladišta, trgovačkih centara...
Izvodimo i radove iz područja niskogradnje, razne objekte komunalne infrastrukture....
 
ISHODOVANJE SVIH ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH DOKUMENATA

Za klijente vršimo sve administrativno - pravne poslove u Republici Hrvatskoj vezane uz naše djelatnosti: ishodovanje Rješenja o uvjetima građenja, ishodovanje Građevinske dozvole, ishodovanje sve potrebne zemljišne, građevinske i komunalne dokumentacije te sve ostale neophodne dozvole, elaborate i priključke, kao i upis u zemljišne i vlasničke knjige.
 
IZRADA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA I TROŠKOVNIKA

Individualni pristup svakom klijentu i projektu ključan je za pronalaženje najprikladnijih rješenja. Kod izrade idejnog i/ili glavnog projekta posebnu pažnju posvećujemo izradi optimalnih arhitektonskih rješenja koja uvelike ovise o veličini investicije, orijentaciji građevine na parceli, samoj parceli ili zatečenom stanju nekretnine.
Troškovnik građevinskih radova, kao sastavni dio svakog građevinskog projekta, sadržava detaljan opis i količinu građevinskih materijala te svih pratećih radova na ugradnji istih čime se klijentu pruža precizan uvid u obim posla i vrijednost investicije. Kvalitetan troškovnik uvelike će smanjiti pojavu izvođenja dodatnih izvan troškovničkih radova nužnih za pravilno i dugoročno funkcioniranje građevine na prihvatljivi minimum od 5-10% sveukupne cijene gradnje.
 
TEHNIČKO SAVJETOVANJE I STRUČNI NADZOR GRADILIŠTA

Tehničko savjetovanje nužno je prilikom odabira materijala kojima će se graditi, uzevši u obzir tip gradnje, kvalitetu građevinskog materijala te odnos između cijene i krajnjeg učinka. Stručnim nadzorom gradilišta i vođenjem dnevnika gradnje utvrđujemo da je svaka faza gradnje izvršena sukladno standardima troškovnika i struke te da su svi korišteni materijali u gradnji atestirani.
 
IZRADA 3D VIZUALIZACIJA

Izradom 3D vizualizacije dobiva se mogućnost uvida u projekt prije samog postavljanja u prostor, uz jednostavno vršenje raznih izmjena i dorada do optimalnog rezultata. Time možemo oživjeti svaku zamisao i omogućiti potpuni doživljaj budućeg objekta, kao i točnost kalkulacija za troškovnike te preciznost pri odabiru potrebnih materijala za izvođenje radova.
 
ČUVANJE, ODRŽAVANJE I OSIGURANJE OBJEKATA

Održavanje nekretnine je vrlo bitno, ali može predstavljati problem ukoliko vlasnik fizički nije prisutan. Kreiramo i nudimo usluge održavanja svih građevinskih objekata neovisno o tome radi li se o vili, apartmanu, kući ili poslovnom prostoru: nadzor i obilazak objekta, vršenje radova na uređenju, čišćenju i održavanju objekta i okućnice, sanacija hitnih kvarova, redovito izvještavanje vlasnika o izvršenim poslovima.
Posredstvom osiguravajuće kuće s kojom surađujemo, nudimo usluge kompletnog osiguranja nekretnine kako bi se vlasniku pružila potpuna sigurnost.
 
FINANCIJSKO ZASTUPANJE I VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

Stručnim poznavanjem računovodstva, prava i financija kvalitetno i sveobuhvatno nudimo usluge financijskog zastupanja i vođenja poslovnih knjiga.

Za sve dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!